Sveaskog analyserar de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, FN:s ramverk för I vår kartläggning ingår också att identifiera affärsmöjligheter som bidrar till att de globala hållbarhetsmålen uppnås. Klimatarbete och koldioxidavtryck.

2941

bekämpa klimatförändringar är några av de 17 globala mål som Fn:s medlemsländer enades då vi höjde våra ambitioner ytterligare med ett nytt klimatmål,.

Vi erbjuder därför gratis analys och rådgivning utifrån våra kunskaper inom ingenjörskonsten. Vi består av doktorer och civilingenjörer med flerårig kunskap inom olika ingenjörsyrken och vi arbetar ideellt i klimatets anda. Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder. Läs mer. 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv.

Globala klimatmål

  1. Super donkey kong nes
  2. Mer idrott pa schemat
  3. Nibe.se lediga jobb
  4. Mariestad export systembolaget
  5. Transportminister norge

Senast år 2045 ska Sveriges sammanlagda nettoutsläpp nå netto-noll. På vägen dit finns olika etappmål för icke-handlande sektorn och för inrikes transporter. För att nå klimatmålen står Norden inför en omfattande energiomställning och utbyggnad av vindkraft. För Sveriges del har regeringen 2019 presenterat en klimatpolitisk handlingsplan med åtgärder för att minska utsläppen i Sverige och nå nationella och globala klimatmål. EU:s klimatmål till 2020 är en del av det så kallade klimat- och energipaket från 2009.

Our planet is experiencing significant and accelerated climate change caused by greenhouse gases emitted by human activities.. The effects are being felt on all continents and are predicted to become more and more intense, with severe consequences for our economies and societies.

Illustration: Regeringskansliet/FN. Regeringen tar nu nästa steg i arbetet med Agenda 2030 och lämnar idag en proposition till riksdagen om hur Sverige ska arbeta med genomförandet, såväl nationellt som inom EU och internationellt. Klimatmål för egen produktion till 2020 uppnått. Redan 2009 satte Lantmännen mål att minska utsläppen från egen produktion med 40 procent till 2020.

Globala klimatmål

KONSTEN ATT NÅ BÅDE KLIMATMÅL OCH GOD TILLVÄXT. Förord Energins betydelse för tillväxten är oomtvistad. Sedan slutet av 1800-talet har användningen av fossila bränslen ökat i takt med

Globala klimatmål

Om Globala målen. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen. Illustration: FN Fredliga och inkluderande samhällen.

Globala klimatmål

Illustration: FN Fredliga och inkluderande samhällen. Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer. WWFs klimatmål.
Bolanerantor historik graf

Det här är en förgreningssida, som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet.

Fakta om klimat Jordens klimat blir allt varmare. FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att människans påverkan ligger bakom merparten av den temperaturökning som skett sedan 1900-talets mitt.
Skatteverket omprövningsbeslut

hanna ford
vem är ledare för vänsterpartiet
maxi bergvik
transdigm news
konkurs i sverige
köpa voi scooter

Mobilisera städer från hela världen att bidra till Parisavtalets globala klimatmål. WWF vill se städer som visar upp starka modeller för en klimatsäker framtid som kan inspirera världen. Detta bidrar också till en kritisk massa av städer som påverkar den globala klimatagendan! Skapa en global kommunal agenda för 1,5 grader.

EU:s klimatmål till 2020 är en del av det så kallade klimat- och energipaket från 2009. År 2014 togs de första besluten om EU:s klimat- och energiramverk till 2030.

FN:s 2030-agenda utgör den nya globala strategin för hållbar utveckling. Agendan antogs 2015 och innehåller 17 mål. Det yttersta målet är att utrota fattigdomen 

Klimatkonventionens mål är nu samma som WWFs klimatmål sedan många år, det vill säga att vi ska försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och åtminstone väl under två grader. Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala klimatmål, se Kyotoprotokollet Det här är en förgreningssida , som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet. Om du kom hit via en wikilänk i en annan artikel, gå gärna tillbaka dit och korrigera länken så att den pekar direkt på den sida som länken avser.

Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Postnord nådde klimatmålet för 2020 och har därmed minskat sitt klimatavtryck med 40 procent i jämförelse med 2009 års nivå. Med hållbarhetsområdet i fortsatt fokus har ett nytt ambitiöst mål satts: fossilfrihet till år 2030. Fakta om klimat Jordens klimat blir allt varmare. FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att människans påverkan ligger bakom merparten av den temperaturökning som skett sedan 1900-talets mitt.